Harappa

Je město v pákistánské provincie Paňdžábu. V dávné minulosti bylo střediskem harrapské kultury, jedné z prvních známých kultur Indického subkontinentu. Tvoří jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit této kultury. Pozůstatky města byly objeveny až ve 20. století.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Harappa [on-line], Poslední aktualizace 8. 4. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Harappa


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.