Jeremiáš  cca 7. - 6. st. př. Kr.

Byl významný starozákonní prorok. Již v mladém věku - asi v roce 627 př. Kr. - byl Bohem povolán, aby „bořil a kazil, plenil a hubil, stavěl a štěpoval“. Svůj úkol plnil poctivě, se svým lidem i velmi trpěl, předpověděl zkázu jeruzalémského chrámu. Za svou činnost byl vystaven tvrdému pronásledování.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 8. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.