Jarobeám II. (Jeroboám II.)  vládl cca 793 – 753 př. Kr.

Patří k nejvýznamnějším králům Severního Izraele. Do roku 782 př. Kr. vládl spolu se svým otcem Jóašem. Za vlády Jarobeáma země prožívala hospodářskou i územní expanzi a izraelské severní království se stalo mocností podobnou Šalomounově. Nicméně, Jarobeám si osoboval práva, která přísluší Bohu. Bez Jarobeámova souhlasu nesměl prorok mluvit ve svatyni ani ve jménu Hospodinově.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jarobeám [on-line], Poslední aktualizace 10. 6. 2014 [Citováno 27. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeroboám_II.


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.