Jóaš izraelský  vládl cca 799 – 784 př. Kr.

Byl izraelským králem z dynastie Jehú. Po svém otci Joachazovi zdědil zemi v neutěšeném stavu po nájezdech syrských králů. Podnikl proti nim tři útoky a porazil je. Získal zpět zajordánská území. Pak porazil judského krále Amaziáše a pobořil hradby Jeruzaléma. Judsko se stalo vazalem Izraele.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 26. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.