Jehú  vládl cca 842 – 815 př. Kr.

Byl vojevůdcem izraelského krále Jórama. V době, kdy se Jóram léčil ze zranění z války s Amorejci, Jehú uchvátil vládu nad severním Izraelem a dal se vojskem prohlásit za krále. Zavraždil krále Jórama spolu s judským králem Achazjášem, který se nacházel u Jórama a poté i dvaačtyřicet synů Achazjáše. Zlikvidoval kult Baala a povraždil Baalovy kněze. Přesto nectil Boží zákony. Za jeho vlády přišel severní Izrael o celé Zajordání, které ovládl syrský král Hazael.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 26. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.