Jóšafat  vládl cca 873 – 849 př. Kr.

Pocházel z Davidova rodu, byl čtvrtým králem judského království, které zvelebil. Budoval nová opevnění, zřídil stálé vojenské posádky, provedl změny ve vnitřní správě a soudnictví. Dbal o vyučování Hospodinova zákona. Svého syna Jórama oženil s dcerou Achaba, krále Izraelského severního království. Jóšafat je považován za jednoho z nejmocnějších judských králů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jóšafat [on-line], Poslední aktualizace 31. 3. 2014 [Citováno 24. 8. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jóšafat


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.