Justin Filozof  cca 105 - cca 166

Jeho rodiče, byli pohani řeckého původu. Díky vynikajícím školám a talentu se stal jedním z popředních filozofů své doby. Vyznal se v naukách stoiků, peripatetiků, pythagorejců i platoniků. Ve třiceti letech se stal křesťanem. Okolo r. 155, když začal císař Antonius Pius pronásledovat křesťany, předal mu spis Apologie napsaný na obranu „ nespravedlivě nenáviděných a pronásledovaných“. Císař pod jeho vlivem zanechal pronásledování. R. 161, když se stal císařem Markus Aurelius, napsal Justin další Apologii, kterou adresoval senátu. Na podkladě falešných obvinění byl uvězněn, mučen a r. 166 sťat.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci [on-line], [Citováno 29. 10. 2012] Dostupné na: http://www.zoe.sk/?svatci&id=367


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.