Jeruzalémský chrám

Jeruzalémský chrám byl centrem náboženského kultu izraelského lidu mezi 10. stol. př. Kr. a 1. stol. po Kr. Chrám stál v Jeruzalémě na chrámové hoře a sloužil jako místo, kde se obětovaly oběti a kde bylo centrum aktivity kněží a levitů. Chrám byl zničen v roce 70.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Jeruzalémský chrám [on-line], Poslední aktualizace 28. 7. 2012. [Citováno 27. 11. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzalémský_chrám


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.