Javné

Leží v nadmořské výšce 30 metrů 25 km jižně od Tel Avivu. Nachází se v jižní části izraelské pobřežní planiny. Kniha Jozue zmiňuje město Javne jako hraniční město mezi zemí kmene Dan a kmene Judy, Jabneel. Později byly jeho hradby strženy králem Uzijášem v bitvě proti Pelištějcům. Město bylo Římany přejmenováno na Jamniu. Nynější Javné bylo založeno roku 1949 po vzniku státu Izrael jako jednotně řešené sídliště pro nové přistěhovalce (takzvané Rozvojové město).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Javné [on-line], Poslední aktualizace 28. 7. 2012. [Citováno 27. 11. 2012]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Javne


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.