Izajáš  (Izaiáš) cca 781 – 687 př. Kr.

Byl jedním z nejvýznamnějších izraelských starozákonních proroků. Připisuje se mu autorství biblické knihy Izajáš. Působil v Judsku i severním Izraeli. Byl prorokem Bohem slíbeného Mesiáše.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Izajáš [on-line], Poslední aktualizace 8. 3. 2013 [Citováno 4. 9. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Izajáš


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.