Izrael

Izrael (nebo také „severní království“) byl státní útvar, který existoval v letech 930 – 722 př. Kr. na území současného severního Izraele. Vznikl poté, co obyvatelé severu odmítli platit daně a robotovat pro krále jižního izraelského území. Izrael zanikl po vpádu Asyřanů.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 12. 8. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.