Izmael

Abrahámův prvorozený syn. Narodil se mu s Hagar, otrokyní jeho manželky Sáry, protože ta, jakožto jeho právoplatná manželka, byla neplodná. Ačkoliv se narodil Hagar, náležel podle mezopotámského práva Sáře. Podle Genesis se narodil Abrahámovi, když mu bylo 86 let. Izmael zemřel ve 137letech. V islámské i židovské tradici je považován za počátečního předka prvních arabských kmenů.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Izmael [on-line], Poslední aktualizace 30. 3. 2012 [Citováno 8. 6. 2012], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Izmael


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.