Irenej Lyonský  cca 140 - cca 202

Byl nejvýznamnějším křesťanským teologem 2. století. Byl biskupem v galském Lugdunu, dnešním Lyonu. Nejrozsáhlejším Irenejovým dílem je Odhalení a odmítnutí předstíraného, avšak falešného poznání, které je však známo mnohem více pod kratším latinským názvem Adversus haereses - Proti bludům. Dílo se nezachovalo celé v řeckém originále, ale z velké části v latinském, velmi doslovném překladu. Jak původní název naznačuje, dílo se skládá ze dvou částí. První se zabývá odhalením, resp. analýzou gnostické hereze. Tvoří obsah první z celkem pěti knih a jedná se o neocenitelný materiál pro studium křesťanské gnóze 2. století. Irenej se zde věnuje studiu valentinánů, teprve pak se věnuje samotné gnózi. Pojednává o Šimonu Mágovi, Menandrovi a postupně o všech vůdčích osobnostech gnostických škol: ebionitech, nikolaitech, a enkratitech.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Irenej z Lyonu [on-line], Poslední aktualizace 11. 9. 2012. [Citováno 29. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Irenej_z_Lyonu


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.