Inspirace

Tento pojem pochází z latiny a znamená doslova "vdechnutí" a v přeneseném smyslu "naplnění duchem". Životní dech nebo duše je vdechnuta bohem stvořitelem; to je rozšířeným motivem v mnoha náboženstvích. Stejně to platí i pro jakékoli přijetí zjevení. Ve všech náboženstvích se svaté spisy odvolávají na boží vnuknutí; stejně odvozují věštci a proroci svá proroctví a hlásání ze zážitků zjevení.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Inspirace [on-line], [Citováno 7. 6. 2011] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/inspirace/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.