Ibn Tajmíja  1263 - 1328

Byl vlivným učencem, stoupencem čistého islámu, takového, jaký podle Koránu a Sunny praktikoval prorok Mohamed. Ve své době odsuzoval mnoho muslimů za praktikování modloslužebnictví a přidávání inovací do islámu. Vzhledem k tomu, že taková interpretace islámu představovala hrozbu jak pro tehdejší duchovní, tak i pro politické vůdce, byl několikrát uvězněn a ve vězení i zemřel. Jeho učení jsou jedním ze základů školy Salafi, která považuje za autentický pouze islám praktikovaný prvními třemi generacemi muslimů a snaží se o jeho znovuvzkříšení (často těmi metodami, které používal i Mohamed, tedy i násilím).

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Náboženská a morální doktrína džihádu [on-line], [Citováno 10. 6. 2012], Dostupné na: http://info.pravdaoislamu.cz/index.php/2006/05/02/nabozenska-a-moralni-doktrina-dzihadu/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.