Gnóze

Gnóze - gnosticismus je souhrnné označení pro mystický náboženský a filosofický proud. Společným jmenovatelem je nauka o božstvu Člověk, které žije v každé lidské bytosti jako duše, božská jiskra, která si musí připomenout svůj božský původ a tím se vysvobodit z hmotného těla. Gnostici pohrdali hmotným světem, a tedy i náboženskými a politickými autoritami. Jejich učení mělo elitářský a esoterický charakter. Své učení gnostici sdělovali šifrovaně pomocí bohatě obrazných a nesnadno srozumitelných textů. Zlo chápali gnostici jako důsledek lidského omylu. Člověk nemůže hřešit, může se pouze mýlit, nevědět. Gnostik je „vykupitelem, který má být vykoupen“. Je s bohem soupodstatný a spása se nachází v něm samotném.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Gnóze [on-line], Poslední aktualizace 2. 5. 2011. [Citováno 15. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Gnosticismus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.