Filip III. Arrhidaios  cca 359 – 317 př. Kr.

Byl nevlastním bratrem Alexandra Velikého. Přestože pro své mentální postižení nebyl schopen vládnout, byl vojenskými veliteli dosazen na trůn spolu s Alexandrovým synem Alexandrem Aigou. Filipa dala zavraždit Olympias, matka Alexandra Velikého.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Filip III. Arrhidaios, [on-line], Poslední aktualizace 21. 4. 2013 [Citováno 3. 1. 2015]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_III._Arrhidaios


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.