Filemon  1. století

Podle staré tradice byl Filemon zámožný občan obce Kolossy blízko Laodiceje, dnešního Denzli v Anatolii (Turecko), asi 150 km severozápadně od Anatalye. Pavel jej pokřtil, snad v Efesu, a v jeho domě se koloští křesťané scházeli. Podle tradice byli Filemon, umučen za Neronova pronásledování.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

List Filemonovi [on-line], Poslední aktualizace 15. 4. 2013 [Citováno 15. 5. 2013], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/List_Filemonovi


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.