Filip II. Makedonský  cca 382 př. Kr. – 336 př. Kr.

Byl králem Makedonie a otcem Alexandra Velikého. Vládl v letech 359 až 336 př. Kr. Filip II. byl několikrát ženatý a měl mnoho dětí. Vojenskými reformami a zahraničněpolitickými úspěchy během své vlády položil základy pozdějším velkolepým úspěchům Alexandra ve válce proti Peršanům na východě. Byl zavražděn v Aigách během svatby své dcery s molosským králem Alexandrem Epeirským velitelem své tělesné stráže Pausaniem v létě roku 336 př. n. l.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Filip II. Makedonský [on-line], Poslední aktualizace 6. 4. 2013 [Citováno 15. 5. 2013], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_II._Makedonský


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.