Fetišismus

Tímto pojmem se označuje víra v účinnost určitého předmětu jako nositele kouzelné moci. Podle víry primitivních náboženství je ve fetiši vtělen buď duch zemřelého, duch nějakého božstva nebo mocnosti. Ta může být prospěšná nebo škodlivá. Typickými fetiši jsou četné přírodní nebo opracované kamenné idoly, které byly ve starém Orientě chápány jako projev nebo sídlo bohů. V psychiatrii se tohoto pojmu používá pro označení duševní úchylky, kdy pacient odcizuje nebo sbírá určité předměty, náležející objektu, k němuž je citově nebo pudově poután, a ty mu dotyčný objekt zastupují.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Fetišismus [on-line], [Citováno 8. 6. 2012], Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/fetisismus/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.