Ezechiel  cca 6. stol př. Kr.

Izraelský prorok. Asi ve svých 25 letech byl s králem Jojakinem (Joachinem) spolu s židovským lidem odveden do babylonského zajetí. Když mu bylo 30 let, vystoupil poprvé jako prorok. Jeho působení se zaměřilo na duchovní péči o zajaté. Mezi zajatci požíval značné vážnosti a judští starší se s ním radívali o všech věcech.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

NOVOTNÝ, Antonín. Biblický slovník, [on-line], [Citováno 7. 9. 2014]. Dostupné na: http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.