Eukleidés  cca 365 – 300 př. Kr.

Byl řecký geometr. O jeho životě se toho mnoho neví. Snad působil za vlády Ptolemaia I. v alexandrijském Museiu poté, co vystudoval v Athénách. Jeho dílo Základy, učebnice geometrie a matematiky, je dodnes snad kromě Bible nejvydávanějším dílem. Originál se nezachoval, existuje opis z 9. století.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Eukleidés, [on-line], [Citováno 15. 4. 2014]. Dostupné na: http://www.techmania.cz/edutorium/art_vedci.php?key=95


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.