Egypt Horní

Horní Egypt je území, které začíní v nilském údolí nedaleko od nilské delty u města Atfíh, pokračuje směrem na jih a končí asi 65 km severně od města Asuánu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Horní Egypt, [on-line], Poslední aktualizace 29. 9. 2013 [Citováno 6. 12. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Horní_Egypt


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.