Epafrodit 1. století

Žil v severomakedonském městě Filipy, blízký spolupracovník apoštola Pavla. Místní církevní obcí byl poslán s hmotnou podporou k Pavlovi do Říma. Tam mu nějakou dobu sloužil a těžce onemocněl. Po uzdravení ho Pavel poslal zpět s dopisem a povzbuzením. Epafrodit je považován za prvního biskupa ve Filipech v Makedonii.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Epaphroditus [on-line], Poslední aktualizace 14. 3. 2013 [Citováno 15. 5. 2013], Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Epaphroditus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.