Evans Arthur John  8. 7. 1851 - 11. 7. 1941

britský archeolog, známý svými vykopávkami paláce v Knóssu na ostrově Kréta. Zjistil, že krétský jazyk užíval dvou typů písma (lineární typu A a B). Nalezenou civilizaci pojmenoval minojskou podle krále Mínooa.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Arthur Evans [on-line], Poslední aktualizace 4. 9. 2011 [Citováno 14. 11. 2011], Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Arthur_Evans


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.