Eusebius z Cesareje  cca 275 - 339

Je nazýván též Eusebius Pamphili (žák Pamfilův), byl biskupem v palestinské Cesareji a je považován za otce církevních dějin. Ve svých Církevních dějinách (Historia ecclesiastica) se zabývá dějinami rané církve. O mládí Eusebiově nevíme téměř nic. V palestinské Cesarejii s pomocí Órigenovy Hexaply a Pamfilových komentářů studoval Písmo svaté.. Biskupem v Cesareji se stal kolem roku 313. Eusebius záhy získal přízeň císaře Konstantina. Ten totiž, dříve než se ujal vlády, našel u Eusebia jasně formulované představy o úloze křesťanského panovníka v křesťanském státě a Eusebius se také netajil nadšením pro křesťanského vládce Konstantinova formátu. Eusebius zasáhl do jednání Prvního nicejského koncilu (325). Eusebius Nicejskému sněmu předložil své vyznání víry, které biskupové i císař Konstantin označili za pravověrné. Eusebius umírá roku 339, nedlouho po Konstantinově smrti.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Eusebius z Cesareje [on-line], [Citováno 5. 10. 2012] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/eusebius-z-cesareje/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.