Etika

je filozofická disciplína zabývající se hledáním správného, dobrého jednání. Existují různé etické systémy, ve všech však existuje základní shoda – dobro konat, zlo ne. Každý zdravý člověk má to, čemu říkáme přirozený mravní cit. Existuje dobro a zlo a každý nějak ví, že je něco dobré. Existují základní představy o dobru – např. pomoc nemocnému člověku. Činit dobro má smysl (máme z vykonaného dobra pozitivní pocit i přesto, že nám to nikdo neoplatí, neboť jsme udělali něco, co je svým obsahem smysluplné) – etika tedy uvažuje i o tom co je smysluplné. Dobro se jeví jako smysluplná hodnota „sama o sobě.“

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Úvod do předmětu [Citováno 5. 4. 2011] Dostupné na: http://jdubr.ic.cz/referaty/rlv/etika.sept.htm


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.