Encyklika

Je papežský okružní list adresovaný původně biskupům, dnes zpravidla i kněžím a věřícím na celém světě. Slovo encyklika pochází z latinského encyclia, což znamenalo obecný nebo obíhající. Stejný základ má i slovo encyklopedia. Název encykliky je zpravidla složen z prvních slov jejího znění. Adresáty mohou být všichni biskupové nebo jen někteří. Encyklika obsahuje poučení papeže o církevních zásadách v závažných otázkách víry a mravů, někdy se týká stavu církve, anebo se týká akceptace nebo odmítnutí nějakého společenského jevu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Encyklika [on-line], Poslední aktualizace 24. 8. 2012. [Citováno 8. 10. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Encyklika


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.