Ďábel

Jméno "ďábel" je řeckého původu a znamená "překrucovač", "pomlouvač". Apokryfní kniha Henochova líčí vzpouru části andělů pod vedením Lucifera (latinsky: Světlonoš) proti Bohu a jemu oddaným andělům. Při následném boji andělů je Lucifer a jemu zavázané mocnosti svržen archandělem Michaelem z nebe; v evangeliu sv. Lukáše se říká, že satan "spadl z nebe jako blesk". Zvíře, identifikované nejčastěji s ďáblem, je had, který vystupuje už v knize Genesis Starého zákona jako veliký pokušitel, který svede prarodiče k prvotnímu hříchu. V pozdějších znázorněních vzal ďábel na sebe namnoze i známky božstva podsvětí nebo démonické postavy antické mytologie S křesťanským ďáblem je srovnatelný v islámském světě Iblis, resp. Šejtán.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Ďábel [on-line], [Citováno 20. 1. 2013] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/dabel/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.