Dárius III.  cca 380 – 330 př. Kr.

Byl posledním perským králem. Na trůn byl dosazen vezírem Bagoasem. Když se Dárius snažil jednat samostatně, vezír se pokusil jej otrávit. Po prozrazení spiknutí byl vezír nucen jed vypít sám. Po dobytí Persie Alexandrem Velikým zůstal Dárius na trůně, byl však zabit satrapou.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Darius III., [on-line], Poslední aktualizace 22. 12. 2014 [Citováno 3. 1. 2015]. Dostupné na: http://en.wikipedia.org/wiki/Darius_III


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.