Dynastie

Dynastie je rodová posloupnost vzájemně spřízněných osob (zpravidla mužů) v rámci jedné rodiny, která si v určitém období udržovala mocenský nebo hospodářský vliv.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Dynastie [on-line], Poslední aktualizace 16. 6. 2014 [Citováno 31. 7. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dynastie


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.