Díogenés  395 – 323 př. Kr.

Je postavou spíše legendární. Údajně byl spolu se svým otcem vyhnám ze Sinópé (město Sinop v dnešním Turecku) za trest pro penězokazectví. Díogenés byl radikálním zastáncem kynismu, což byla myslitelská škola založená Antisthénem, žákem Sókrata. Jako kynik opovrhoval vším majetkem, vlastnil pouze misku z vydlabané dýně, ale i tu zahanbeně zahodil, když viděl, že pes se dokáže napít i bez ní. Od Antisthena se odlišoval tím, že se vůbec nesnažil vytvořit nějaký filozofický systém, ani nesháněl žádné žáky či popularitu, zabýval se kritikou společnosti a etikou. Všechny filozofické systémy se snažil vyvracet a negovat. Dovedl se chovat dosti nekonvenčně. Když mu například někdo házel jídlo jako psovi, tak ho při odchodu „pokropil jako pes“. Prohlašoval, že neexistuje nějaké obecné dobro a zlo, ale pouze skutky, které pomáhají, či brání dosáhnout ctnosti. Zemřel ve vysokém věku v Korintu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Díogenés ze Sinópé, [on-line], Poslední aktualizace 20. 2. 2014 [Citováno 14. 4. 2014]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Díogenés_ze_Sinópé


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.