Dionýsios Alexandrijský  ? – 265

nazývaný též Veliký, byl alexandrijským biskupem, žákem Origenovým a významným teologem Alexandrijské školy. Pocházel z pohanské, dobře situované rodiny. Ke křesťanské víře jej přivedla četba textů a hledání pravdy, jak sám píše ve svých listech. Dionýsios vykazuje podrobnou znalost řecké filosofie a značné spisovatelské nadání. Z jeho spisů se dochovaly pouze zlomky. Za vlády císaře Valeriana (253-260) byl poslán do vyhnanství v Libyi, později v egyptském městě Meriotis. Zemřel v roce 265 po nemoci, kvůli níž se nemohl zúčastnit probíhajícího antiošského synodu (264-265).

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Dionýsios Alexandrijský [on-line], Poslední aktualizace 8. 3. 2013. [Citováno 28. 8. 2013] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dionýsios_Alexandrijský


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.