Duše

(od dýchati, dech) je velmi široký a často neurčitý pojem, který původně znamená princip života, to, čím se živá bytost liší od mrtvoly. K tomu později přistupuje i představa duše jako jedinečné osobní identity, důležitá zejména v křesťanství. Křesťanství totiž chápe duši jako základ života, každému člověku vlastní, z něhož plyne jeho osobní integrita; duše je v životě na zemi vázána na hmotné tělo, byť je to jinak duchová, na hmotě nezávislá podstata (bytnost).

Starou náboženskou představu, že duše člověka nějak přežívá, vyjádřili řečtí filosofové jako nesmrtelnost, případně představou převtělování jako v některých východních náboženstvích.V náboženství, v běžné řeči, v umění znamená oživující princip, nositele osobní jedinečnosti a odpovědnosti, citu a smyslu.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Duše [Citováno 6. 4. 2011] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/duse/

Duše [Citováno 6. 4. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Duše


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.