Duch svatý

je teologický pojem, který označuje v křesťanství jednu ze tří osob Nejsvětější Trojice – Trojjediného Boha, osobu odlišnou od Otce a Syna, zároveň však s nimi stejné podstaty (viz homoúsios). V židovství označuje Duch Svatý boží přítomnost. Pro částečné pochopení problému můžeme poukázat na vodu. Voda je ve třech skupenstvích, tj. voda (kapalné), led (pevné), a pára (plynné). Je jedna podstata – voda (Božská trojice), která se projevuje v různých skupenstvích např. voda – Bůh Otec, led – Syn Boží, pára – Duch Svatý. Jedná se tedy o trojí projev jedné podstaty.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Duch svatý [on-line], Poslední aktualizace 10. 7. 2011. [Citováno 15. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Duch svatý


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.