Drávidové

Etnikum, jehož mateřským jazykem je některý z drávidských jazyků. Jsou původními neárijskými obyvateli. Nacházejí se především v jižní Indii, dále na Srí Lance, Bangladéši, Pákistánu, Afghánistánu a Íránu. Podle některých badatelů jsou předky dnešních Drávidů Harappané, kteří byli vytlačeni ze své domoviny v severní Indii indoevropskými kmeny.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Drávidové [on-line], Poslední aktualizace 28. 2. 2011. [Citováno 4. 6. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Drávidové


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.