Domitianus Flavius Titus  51 – 96

Římský císař anující od 14. září 81 do 18. září 96. Byl mladším synem císaře Vespasiana. Despotický císař nařídil pronásledování křesťanů, slyšel, že mluví o říši Kristově a dal je pronásledovat jako odpůrce režimu. Stal se neomezeným pánem senátu s pravomocí rozhodovat o vylučování a přijímání jeho členů. Jeho vztahy se senátem byly dosti napjaté. To bylo živnou půdou pro Domitianovu podezíravost. Postupně začalo přibývat skutečných či domnělých spiknutí proti němu a mnozí senátoři a jezdci skončili na popravišti. Důsledkem vraždění, kdy si nikdo nemohl být jist vlastním životem, bylo spiknutí, které nakonec stálo Domitiana život.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Domitianus [on-line], Poslední aktualizace 20. 1. 2013. [Citováno 12. 2. 2013]. Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Domitianus


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.