Dobro

je obecný pojem, odvozený od hodnotícího slova "dobrý". Může tedy znamenat to, o čem v silném slova smyslu řekneme, že je dobré. Oblast toho, co pokládáme za dobré, lze zhruba rozdělit do tří kategorií, které se zčásti překrývají:

Vzhledem k této mnohoznačnosti a různým zneužitím typu „pro dobro lidstva“ se pojem dobra v moderní odborné řeči užívá spíše v posledním, etickém či mravním smyslu. Znamená nejvyšší morální hodnotu a protiklad zla.

Myšlenky jsou převzaty a uspořádány z:

Dobro [on-line], Poslední aktualizace 12. 7. 2011. [Citováno 15. 7. 2011] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobro


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.