Diodóros Sicilský  90 - 27 př. Kr.

byl starověký řecký historik. O Diodórově životě je prakticky známo jen to, co o sobě napsal v úvodu svého historického díla Bibliothéké historiké (Historická knihovna). Narodil se v Agyriu na Sicílii. Své dílo sepisoval třicet let a za účelem bádání prý podnikl celou řadu nebezpečných cest po Evropě, Asii a Africe. Spis obsahoval čtyřicet knih, zachovaly se však jen knihy 1 až 5 a pak knihy 10 až 20, z ostatních jen fragmenty a zlomky. Přestože dílo nemá dostatečnou uměleckou kompozici a zcela spolehlivou chronologii, je velmi cenným historickým pramenem, neboť mnohé události vypravuje Diodóros jako jediný.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Diodóros Sicilský [on-line], Poslední aktualizace 10. 2. 2012. [Citováno 7. 3. 2012] Dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Diodóros_Sicilský


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.