Diaspora

Původně označení oblastí, v nichž žili Židé mimo Palestinu jako menšina, roztroušeni mezi nežidovským obyvatelstvem. Dnes se pojem používá všeobecně pro všechny náboženské společnosti, které žijí mezi jinověrci.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Diaspora [on-line], Poslední aktualizace neuvedena. [Citováno 27. 11. 2012]. Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/diaspora/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.