Démon

Tento pojem pochází z řečtiny (daimon) a znamenal u antických básníků původně tolik co "ochranný bůh". V průběhu doby došlo ke změně významu, přičemž slovo " démon " bylo stále více užíváno k označení přírodních duchů a podzemních, temných mocností. Tak se např. mluvilo o " démonech stromů", " démonech pramenů" atd. Nakonec se " démony" rozuměli jen zlí, nebezpeční duchové, kteří navštěvují lidi a působí jim všemožné škody, způsobují těžké sny a dokonce mohou vyvolávat posedlost. V křesťanství se pojem stal synonymem pro "ďábelské mocnosti", které se mohou zmocnit člověka. Bůh stvořil vše s dobrou přirozeností, ďábel se stal zlým svým vlastním rozhodnutím.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Démon [Citováno 6. 4. 2011] Dostupné na: http://www.iencyklopedie.cz/demon/


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.