čínská zeď

Dlouhá čínská zeď (nebo také Velká čínská zeď) se táhne po území Číny v délce cca 3460 km. Počátek má na východě u mořského zálivu Po-chai, končí na západě na okraji pouště Gobi. Celková délka zdi je s odbočkami asi 8851 km. Účelem zdi bylo chránit Čínu před nájezdy Mongolů. Budování zdi bylo zahájeno za dynastie Čchin kolem roku 210 př. Kr., současná podoba byla budována v době dynastie Ming od konce 14. do začátku 17. století. Jádro zdi, tvořené z udusané hlíny, je obezděno materiálem z místních zdrojů. Zeď je postavena v obtížně prostupném terénu na hřebenech hor. Výška zdi je 6 až 10 m.

Myšlenky převzaty a uspořádány z:

Velká čínská zeď, [on-line], Poslední aktualizace 24. 4. 2013 [Citováno 2. 8. 2013]. Dostupné na:http://cs.wikipedia.org/wiki/Velká_čínská_zeď


Zkopíruj odkaz a vlož do příkazové řádky prohlížeče. V případě, že je odkaz nefunkční, stránky byly buď zrušeny nebo přesměrovány.Redakce se nemusí vždy ztotožňovat se všemi informacemi daného webu.