263. Pavel VI.  (Paulus)

Jeho otec byl advokát, po dokončení studií byl v r. 1916 vysvěcen na kněze. Poté studoval na Gregoriánské univerzitě a Univerzitě v Římě, získal titul doktor kanonického práva. Byl sekretářem Pia XII. a od r. 1937 zástupcem státního tajemníka Vatikánu. Od r. 1954 milánským arcibiskupem, v r. 1958 byl jmenován kardinálem. Papežem byl zvolen v r. 1963. Jako papež ukončil II. vatikánský koncil. Jako papeže si Pavla VI. svět bude nejspíše pamatovat díky encyklice Humanae vitae, kterou vydal v 25. 7. 1968. V tomto díle znovu potvrzuje pohled katolické církve na plánování a kontrolu porodnosti a potvrzuje nepřijatelnost antikoncepce. . V roce 1968 odsoudil vstup vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna. Pavel VI. byl prvním papežem ve 20. století, který se setkal s vrcholnými představiteli východních ortodoxních náboženství. České biskupy Štěpána Trochtu a arcibiskupa Františka Tomáška jmenoval tajně kardinály, Josefa kardinála Berana, známého odpůrce nacistů i komunistů, dal pohřbít do svého hrobu v kryptě vatikánské baziliky mezi hroby papežů. V r. 1978 zemřel na infarkt.