261. Pius XII.

Pocházel z právnické rodiny, v r. 1894 vstoupil do semináře, ze zdravotních důvodů musel přerušit studium, po uzdravení pokračoval ve studiu, v r. 1899 promoval z teologie a obojího práva a byl vysvěcen na kněze. Mezi jeho záliby patřilo potápění, rychlá jízda autem a hra na housle. Působil v diplomatických službách v Německu, r. 1917 byl vysvěcen na biskupa, kardinálem se stal r. 1929. R. 1939 byl zvolen papežem v den svých 63. narozenin. Pius XII. byl prvním papežem, který začal ve významném rozsahu používat masmédia. Několik měsíců po jeho volbě vypukla 2. světová válka. Zaujal k nacismu rezervované stanovisko, za které je některými historiky velice tvrdě kritizován. Podle svědectví jeho spolupracovníků se chystal vystoupit veřejně proti nacismu, jako jeho předchůdce Pius XI., ale na naléhání biskupů i některých židovských rabínů od toho ustoupil a formálně se snažil být neutrálním. Toto bylo pouze taktické rozhodnutí, které vycházelo z poznání, že prací v zákulisí a podzemí bude možno dosáhnout mnohem lepších výsledků. Ve Vatikánu nechal vytvořit síť pro záchranu Židů a dalších ohrožených osob. Židovský historik Pinchas Lapide i někteří rabíni potvrdili v r. 2008, že zásahy papeže Pia XII. zachránily mezi 700 000 až 860 000 Židů. V r. 1950 vyhlásil dogma o nanebevzetí Panny Marie, které se v církvi slavilo od 5. století. Během pontifikátu vydal 40 encyklik. Pius XII. zemřel v 82 letech na infarkt.