258. Pius X.

Pocházel z dělnické rodiny, otec byl listonoš a matka krejčová, měl devět sourozenců. Od malička projevoval výjimečné nadání a za pomoci vesnického kaplana se naučil základy latiny a byl posléze přijat ke studiu na gymnáziu v Castelfrancu Venetu. Byl jedním z nejlepších studentů a po ukončení studia vstoupil do kněžského semináře v Padově, kde zakončil svá klasická, filosofická a teologická studia s vyznamenáním. R. 1858 byl vysvěcen na kněze, na biskupa r. 1884. R. 1893 byl jmenován kardinálem a poté patriarchou v Benátkách. Po zvolení papežem vydal r. 1904 bulu, kterou zrušil vliv panovníků na papežskou volbu (od císaře sv. Konstantina I. Velikého měli právo veta a schvalovali volbu papeže). Reorganizoval církevní právo a breviář. Obnovil nařízení papeže Sixta V. o návštěvě biskupů „ad limina“, nechal zrevidovat překlad Bible – Vulgátu, napsal nový katechismus. Výrazným bodem pontifikátu Pia X. byl jeho boj proti modernismu. Pius X. vyhlásil povinnost pro kněze, řeholníky, katechety a učitele v teologických a filosofických seminářích skládat tzv. Protimodernistickou přísahu. Pius X. vydal celkem 16 encyklik. Zemřel na následky infarktu z r. 1907 v r. 1914.