251. Pius VI.

Narodil se do šlechtické rodiny jako nejstarší z osmi dětí, v Cesaně studoval na jezuitské koleji, kde získal doktorát práv. Poté pokračoval ve studiích na univerzitě ve Feraře. R. 1758 byl vysvěcen na kněze a kardinálem – knězem byl jmenován r. 1773, roku 1766 se stal papežským pokladníkem. V únoru r. 1775 byl vysvěcen na biskupa. Za papeže byl zvolen jako kompromisní kandidát. V roce 1777 povýšil na arcibiskupství biskupství olomoucké a podřídil mu nově založené biskupství v Brně. V r. 1785 založil biskupství v Českých Budějovicích. V roce 1789 vypukla Francouzská revoluce, ničení kostelů, vraždění duchovních osob, poprava krále Ludvíka XVI. (1793) a královny Marie Antoinetty (1793). V roce 1796 vstoupil Napoleon Bonaparte vítězně do Říma, podřídil Církevní stát Francouzskému direktoriu a nechal jednaosmdesátiletého papeže eskortovat přes Alpy do Valencie, kde zemřel 29. 8. 1799. Byl pohřben 30. 8. s vojenskými poctami, ale bez církevního obřadu.