266. Benedikt XVI. (XV.)  (Benedictus)

Pocházel ze tří dětí. Jeho otec byl četníkem, matka pocházela z Bolzana v Itálii. Po čtrnáctých narozeninách v r. 1941 byl Ratzinger zařazen do Hitlerjugend, neboť od r. 1939 bylo toto členství povinné pro každého německého chlapce, který dosáhl 14 let. V témže roce začal studovat v semináři. Od r. 1943 studoval i na filosofické fakultě v Mnichově. V témže roce byl povolán na vojnu. Po roce 1945 byl uvězněn v zajateckém táboře, z něhož byl v r. 1946 propuštěn. Po propuštění vstoupil opět do semináře i se svým bratrem. Na kněze byl vysvěcen v r. 1951. Stal se členem Maltézského řádu, v r. 1957 habilitoval na Freisinské univerzitě a o rok později se tam stal profesorem. R. 1977 byl vysvěcen na biskupa, od r. 1977 byl kardinálem. V r. 2005 byl zvolen papežem. Celkem vykonal 25 apoštolských cest na všech kontinentech. Vysloužil si přezdívku Boží kladivo nebo Boží rotvailer pro svoji neústupnost v otázkách víry. Benedikt XVI. pokračuje v duchu tradice církve a svých předchůdců, co se týká posuzování záležitostí sexuální morálky a kontroly porodnosti. Dne 11. 2. 2013 oznámil rezignaci na svůj úřad. I když ji kanonické právo umožňuje, jde o rozhodnutí velmi vzácné – posledním a dosud jediným, kdo na úřad papeže dobrovolně rezignoval, byl Celestýn V. roku 1294. Jako zajímavost se udává, že po oznámení papežovy abdikace se večer nad Římem přehnala zimní bouřka a do kříže na kopuli velechrámu sv. Petra udeřil blesk. 28. 2.2013 byl jeho papežský prsten  rozlomen. Od 2. 5. 2013 žije ve vatikánském klášteře Mater Ecclesiae.