259. Benedikt XV. (XIV.)  (Benedictus) viz. Benedikt XI.

Pocházel ze šlechtické rodiny. Otec zamítl jeho přání stát se knězem, na jeho přání vystudoval právo, doktorát získal již v 21 letech. Poté mu otec povolil (neochotně) vstoupit do semináře. Po vysvěcení na kněze r. 1878 nastoupil do diplomatického sboru. R. 1907 byl vysvěcen na biskupa a roku 1914 byl jmenován kardinálem. Po několika málo měsících byl zvolen pro své diplomatické schopnosti papežem. Během většiny jeho pontifikátu probíhala I. světová válka. Jako papež vyhlásil neutralitu a opakovaně vyzýval k ukončení bojů. Byl nazýván Papež míru, protože usiloval o světový mír. Mimo protiválečných snah pracoval na reorganizaci církevních struktur. Roku 1917 nechal Benedikt XV. vydat Kodex kanonického práva, který představuje první souhrnnou kodifikaci hlavních zákonů a předpisů římskokatolické církve. Podporoval misijní dílo ve Třetím světě a kladl velký důraz na výchovu kněží pocházejících z původního obyvatelstva. Po válce se Benedikt zaměřil na překonání hladu a bídy v Evropě a na navazování kontaktů a vztahů s novými státy, které vznikly v důsledku zániku Ruska, Rakousko-Uherska a Německa. Po prochladnutí zemřel r. 1922 ve věku 67 let na zápal plic.