234. Pavel V. (Paulus)

Camillo Borghese se narodil do šlechtické rodiny Borghese. Vystudoval práva v Perugii a Padově s vynikajícími výsledky. V církevní kariéře postupoval velmi rychle. Všechen svůj volný čas věnoval studiu práva, držel si odstup od všech intrik a frakcí na papežském dvoře. Díky tomu se stal ideálním kompromisním kandidátem na papeže. Papežem byl velmi přísným a neústupným, byl spíše právníkem než diplomatem. Pavel po svém zvolení upadl do vážných sporů s řadou italských městských států kvůli církevní autoritě. Za jeho pontifikátu byl zahájen proces proti Galileu Galileovi. Jako papež opravil Trajánův akvadukt a dokončil hlavní loď a průčelí krytého sloupořadí baziliky sv. Petra. Zemřel 28. 1. 1621 na mozkovou mrtvici.