212. Pavel II. (Paulus)

Barbo se narodil do bohaté rodiny patricijů, byl synovcem 208. papeže Evžena IV. Díky němu a své tetě, sestře dotyčného papeže se Pietro stal již r. 1440 kardinálem. V r. 1467 ve Vatikánu nechal postavit první tiskárnu, vybudoval kanalizaci, opravil vodovody a byl sběratelem mincí a drahokamů. Pavel II. postrádal výjimečnost a do dějin se mnoho nezapsal.